1. Home
  2. Leermodules
  3. Meldcode B: signaleren, rapporteren en in gesprek gaan

Meldcode B: signaleren, rapporteren en in gesprek gaan

Meldcode Kindermishandeling

Moeilijkheidsgraad:

Ken de signalen, maak objectieve aantekeningen en voel je sterk je gesprekken om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan.

39,95
Een licentie kan worden gekocht als een kortingsbon voor dit product voor iemand anders.
Categorieën: Leermodules, Meldcode kindermishandeling

Als professional krijg je van tijd tot tijd te maken met het “niet-pluis-gevoel” over het welbevinden van een kind. Je hebt signalen opgevangen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling. Maar wat doe daarmee? Gaat het om kindermishandeling of is er een verklaring? Hoe begin je een gesprek met ouders? Kom je in aanraking met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan moet je allerlei weerstanden overwinnen om in actie te komen. Signalen zijn niet altijd even duidelijk.

Kindermishandeling heeft specifieke kenmerken die van belang zijn voor het signaleren en bespreekbaar maken. Professionals moeten daarin geoefend worden of blijven om kindermishandeling terug te kunnen dringen. Niet voor niets zijn deze stappen opgenomen in de wettelijk verplichte vernieuwde Meldcode Kindermishandeling met afwegingskader die in 2019 is ingegaan.

Leerdoelen:
Na het doorlopen van deze module ben je bekend met en meer geoefend in:

  • Het herkennen van zorgsignalen.
  • Het werken met een observatielijst, de signaallijsten en de Meldcode-app.
  • Het onderscheiden van objectieve en subjectieve signalen.
  • Het zo objectief en zorgvuldig mogelijk rapporteren van zorgsignalen.
  • Welke informatie mag ik wel delen en welke niet?
  • Communiceren met het kind over zorgen.
  • Communiceren met ouders over zorgen.

Na Module A bevat deze Update Meldcode Kindermishandeling Module B praktijkvoorbeelden om de handelingsbekwaamheid van professionals te versterken rond het signaleren, rapporteren en in gesprek gaan over zorgen.

Ook interessant

Menu