KinderEmotiecoach

Emotie & gedrag, Kindontwikkeling

Moeilijkheidsgraad:

Ondersteunen, begeleiden en coachen van kinderen bij hun emoties. Word een echte KinderEmotiecoach!

695,00
Een licentie kan worden gekocht als een kortingsbon voor dit product voor iemand anders.

Inbegrepen trainingen

KinderEmotiecoach introductie-v2
KinderEmotiecoach-v2
KinderEmotiecoach eindcoachgesprek-v2
KinderEmotiecoach Online expert programma-v2
Categorieën: Leerroutes

Heb jij in jouw huidige of toekomstige werk te maken met kinderen en ouders? Ben jij pedagogisch professional of wil je kinderen en ouders professioneel kunnen ondersteunen in hun ontwikkeling?
Zoals kinderen nog moeten leren omgaan met emoties, zo hebben veel ouders ook nog te leren omgaan met de emoties van hun kind. De grote diversiteit en de combinatie van gedrag en onderliggende problematiek zorgt regelmatig voor heftige emoties. Inzicht in emoties en er op een effectieve manier op reageren, maakt het verschil.

Na het volgen van de leerroute ben je in staat om kinderen en hun ouders van jongs af aan te coachen/begeleiden in het op een gezonde manier omgaan met emoties, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en veerkracht. Zo kunnen kinderen opgroeien in een veilig sociaal emotioneel klimaat, zodat ze beter gezien worden in hun behoeften en geholpen worden in hun ontwikkelingsproces. Door uitgebreide kennis van de basisemoties leer je gedrag te herkennen, analyseren en bij te sturen. Via de diverse spel- en werkmaterialen leer je te kiezen uit methodieken om als interventie of ondersteuning in te zetten.
Met deze leerroute zet je een eerste belangrijke stap naar een carrière als KinderEmotiecoach.

De leerroute geeft ook toegang tot borgingsmodules en een selectie aan webinars en masterclasses uit het Online Expert Programma, waardoor deze leerroute jou als professional de gelegenheid geeft je gedurende het jaar doorlopend te blijven ontwikkelen.

Bij de start ontvang je per post een Startpakket met benodigd les-en spelmateriaal, studieplanner/boek(en) om een goede, snelle start te maken.

Deze leerroute bevat de volgende elementen:

 1. Modules over de vier basisemoties.
 2. Reader behorend bij de leerroute.
 3. Reflectie- en oefenvragen om kennis te toetsen.
 4. Praktijk- en inleveropdrachten voor de koppeling naar de werkvloer.
 5. Feedback van de pedagogisch coaches van KinderWijs TV en SOS kinderen en emoties.
 6. Een bibliotheek met achtergrondinformatie en naslagwerk.
 7. Vier borgingsmodules voor extra achtergrond informatie op belangrijke onderwerpen.
 8. Toegang tot een selectie aan webinars en masterclasses uit het Online Expert Programma.
 9. Eindopdracht met coaching.

Na deze leerroute bezit je de volgende kennis:

 • Heb je kennis van de vier belangrijkste basisemoties, hun functie en het belang ervan.
 • Heb je kennis van diverse methodieken om kinderen stapsgewijs gezond gedrag rondom emoties aan te leren.
 • Heb je kennis van behoeften achter emoties.
 • Heb je kennis van de invloed van het brein op emoties en heftig gedrag.
 • Heb je kennis van beïnvloedingstechnieken om heftige emoties te de-escaleren.

Na deze leerroute bezit je de volgende vaardigheden:

 • Ben je in staat om behoeften achter emoties te onderzoeken, achterhalen en erop in te spelen waardoor de autonomie van het kind versterkt wordt.
 • Ben je in staat tot het herkennen en adequaat reageren op signalen van overprikkeling bij kinderen.
 • Ben je in staat tot het kiezen en toepassen van een methodiek om kinderen te helpen bij het aangaan van spannende situaties om gewenste doelen te bereiken.
 • Ben je in staat om zelfvertrouwen van kinderen te versterken gedurende dagelijkse bezigheden.
 • Ben je in staat om kwaliteiten te ontdekken achter lastig gedrag en kun je deze kwaliteiten versterken.
 • Ben je in staat om veerkracht bij kinderen te ontwikkelen en versterken.
 • Ben je meer bewust van je eigen emoties en daaruit voorvloeiend gedrag en ontwikkelpunten rond emoties.

 

Ook interessant

Menu