Specialisatie pedagogisch coaching in praktijk

Communicatie & vaardigheden

Moeilijkheidsgraad:

Specialisatie: hogere impact en lange termijn effectiviteit met jouw pedagogische coaching.

995,00
Vind je dat dit product perfect is voor een collega of medewerker? Koop dan een cadeaubon voor dit item! Doe dit product cadeau
Categorieën: Leerroutes

Ben jij een professional in de kinderopvang of bemiddelingsmedewerker gastouderopvang en op zoek naar een verdieping om met jouw coaching professionals die met kinderen werken echt in hun pedagogische kracht te zetten? Groei dan door tot pedagogisch coach.
Wil jij vaardig worden om de prestaties van je professionals te monitoren en hen aan te moedigen en ondersteunen bij hun dagelijkse taken en professionele groei?
Zelfs als je al een solide achtergrond hebt in je vakgebied, is het belangrijk om je coachingsvaardigheden verder te blijven ontwikkelen. Hier zijn verschillende benaderingen om je professionals bewust te maken van hun gedrag en potentieel, hen te stimuleren om proactief te zijn en verantwoordelijkheid te nemen, en samen te werken aan effectieve oplossingen.

Wil jij  geoefend worden in wat je ziet, zegt en doet als pedagogisch coach? Duik dan met deze specialisatie in o.a. gesprekstechnieken, systemisch coachen, omgaan met weerstand, achterhalen van de vraag achter de vraag en vertalen van de pedagogische visie naar dagelijks handelen. Door middel van oefenen met nieuwe inzichten, herkenbare praktijkcasussen en beproefde methodieken en interventies maak je je coaching effectief en persoonlijk.

Uniek aan deze online leerroute is de combinatie tussen zelfstandig online leren en de koppeling naar de werkvloer door praktijkopdrachten en feedback en ondersteuning van de online coaches van KinderWijs TV.

De scholing bestaat uit:

  • Fysieke dag met een kick-off meeting
  • Drie online leermodules (e-learning)
  • Vijf verplichte online inleveropdrachten in aanloop op het eindgesprek
  • Een online coachgesprek als afsluiting van de scholing
  • Fysieke lesmap/opdrachtenboek met praktijk- en reflectieopdrachten

De leerroute geeft ook toegang tot een selectie aan webinars en masterclasses uit het Online Expert Programma, waardoor deze leerroute jou als professional
de gelegenheid geeft je gedurende het jaar doorlopend te blijven ontwikkelen.

Bij de start ontvang je per post een Startpakket met benodigd lesmateriaal om een goede, snelle start te maken.
-> Fysieke lesmap/opdrachtenboek
-> Boek: Maak van coachen een gewoonte
-> Boek: NCKO Kwaliteitsmonitor
-> Studieplanner van KinderWijs TV
-> Set Focuskaarten coaching

Na deze specialisatie heb je dit bereikt:

Module 1:
• Je kunt professionals laten reflecteren op hun eigen gedrag, zodat zij daar leerpunten uit halen die vertaalt kunnen worden naar coachdoelen. Je weet daarbij de kwaliteiten van professionals optimaal in te zetten.
• Je bent in staat om verschillende leerstijlen te herkennen, de ‘vraag achter de vraag’ te vinden en vanuit daar een positieve groei/leerhouding te stimuleren.
• Je beheerst verschillende gesprekstechnieken en feedbackregels en hebt kennis van interventies waarmee je kunt motiveren en eigen verantwoordelijkheid over het leerproces kunt aanzetten.

Module 2:
• Je coachhouding kenmerkt zich door ontspannen aanwezig zijn waarbij je werkt met datgene wat op dat moment aanwezig is. Je bent in staat om een vertrouwensband op te bouwen en te onderhouden.
• Je kunt met een open blik, met oog voor je eigen overtuigingen en aannames, intunen op je gesprekspartner.
• Je ervaart weerstand als een uitnodiging om te onderzoeken wat er onder water bij de professional speelt, je kunt confronteren, een spiegel voorhouden EN dit vertalen naar een zinvolle coachvraag en leerdoel.
• Je hebt kennis van systemische ‘wetmatigheden’ en houdt hier rekening mee in je coaching. Dit helpt je bij het transparant coachen in een hiërarchische relatie.

Module 3:
• Je kunt de pedagogische visie en doelen van de organisatie vertalen naar dagelijks pedagogisch handelen in de opvang en professionals hierin meekrijgen.
• Je bent in staat om knelpunten en/of hiaten in de werkzaamheden, kennis en vaardigheden signaleren en coachingsbehoeften achterhalen.
• Je werkt met formats voor groeidoelen en evaluatie waardoor je de voortgang kunt volgen en tot resultaten komt.
• Je bent in staat het pedagogisch beleidsplan en –doelen op te breken in relevante individuele ontwikkeldoelen per professional die het functioneren in de opvang versterken en het werkplezier vergroten. Je bent in staat om een individueel/groepsgericht coachplan opstellen.
• Je weet hoe de kwaliteit van het functioneren van medewerkers te bewaken en dit te bespreken dit met de leidinggevende.

Ook interessant

Menu