1. Home
 2. VE & Interactievaardigheden
 3. Versterking educatief handelen (VVE): spelend leren en ontwikkelen

Versterking educatief handelen (VVE): spelend leren en ontwikkelen

Communicatie & vaardigheden, Kindontwikkeling

Moeilijkheidsgraad:

Versterk jezelf in het pedagogisch educatief handelen met deze krachtige praktische leerroute.

795,00
Vind je dat dit product perfect is voor een collega of medewerker? Koop dan een cadeaubon voor dit item! Doe dit product cadeau

Deze leerroute richt zich op het ontwikkelproces “pedagogisch-educatief handelen” van de professional. Alle kinderen, maar in het bijzonder kinderen uit de doelgroep VVE ( Voor-en Vroegschoolse educatie) zijn gebaat bij ontwikkelingsstimulering door educatief handelen.
De kwaliteit van dit educatief handelen stelt peuters in staat tot spelend leren en ontwikkelen, gewoon tijdens de dagelijkse bezigheden.
Uit onderzoek is gebleken dat de educatieve kwaliteit voor een groot deel bepaald wordt door de kwaliteit van interactie van de professional. Dat maakt het bewust inzetten van taalrijke, ontwikkelingsgerichte interacties de kern van VVE.

In deze leerroute gaan we dieper in op de drie educatieve interactievaardigheden (Praten & uitleggen, Ontwikkelingsstimulering en Begeleiden van interactie). Op welke manier gebruik je deze interactievaardigheden gericht op VVE?
Bijvoorbeeld:
-> Wat is jouw openingszin om het spel van spelende peuters mee te verrijken in plaats van te verstoren?
-> Hoe versterk je jouw vaardigheid in het stimuleren van taalontwikkeling tijdens het interactief voorlezen?
-> Hoe kan jouw taal het doen-alsof-spel van kinderen verdiepen?
-> Oefen met kijken naar spelende kinderen tot in de details en ontdek welk materiaal, taal of idee hen een stapje verder brengt.

Na het volgen van de leerroute ben je in staat om peuters spelend te laten leren en ontwikkelen. Via de praktijkopdrachten breng je jouw pedagogisch educatief handelen naar een hoger niveau. Je kunt zelf kiezen uit 1-2 of 3 praktijkopdrachten, waarvan je er minimaal 1 moet succesvol moet voltooien.

Deze leerroute bevat de volgende elementen:

 1. Modules over de drie educatieve interactievaardigheden.
 2. Reflectie- en oefenvragen om kennis te toetsen.
 3. Praktijk- en inleveropdrachten voor de koppeling naar de werkvloer.
 4. Reflectie en groeitips van de pedagogisch coaches van KinderWijs TV.
 5. Een bibliotheek met achtergrondinformatie en naslagwerk.

Na deze leerroute bezit je de volgende kennis:

 • Heb je kennis van de drie educatieve interactievaardigheden, hun functie en het belang ervan.
 • Heb je kennis van de ontwikkeling en bijbehorende uitdagingen van peuters.
 • Heb je kennis van de behoeften van peuters.
 • Heb je kennis van de interactie tussen peuters.

Na deze leerroute bezit je de volgende vaardigheden:

 • Ben je in staat om te handelen, plannen en structureren met behulp van informatie die je over peuters hebt.
 • Ben je in staat om het niveau van het aanbod passend te maken op de ontwikkelingsuitdaging van peuters.
 • Ben je in staat tot het kunnen beoordelen van de mate van actieve betrokkenheid bij peuters.
 • Ben je in staat om de actieve betrokkenheid van peuters te stimuleren als verrijking van het spelend leren.
 • Ben je in staat om zowel ondersteuning als uitdaging te bieden, afhankelijk van de behoefte van de peuters.
 • Ben je in staat om de brede ontwikkeling van peuters te stimuleren.
 • Ben je in staat om zowel tussen peuters en professionals als tussen peuters onderling te stimuleren tot interactie.

Deze leerroute is geschikt voor alle kindprofessionals die zich willen versterken in het pedagogisch educatief handelen om effectieve ontwikkelingsstimulering toe te passen in de dagelijkse opvang. Instroomadvies: kennis van de zes interactievaardigheden.

Ook interessant

Menu