1. Home
  2. Leermodules
  3. Meldcode A: werken met de meldcode kindermishandeling

Meldcode A: werken met de meldcode kindermishandeling

Meldcode Kindermishandeling

Moeilijkheidsgraad:

De basis voor het werken met de Meldcode en klaar zijn voor de GGD inspectie.

24,95
Een licentie kan worden gekocht als een kortingsbon voor dit product voor iemand anders.
Vind je dat dit product perfect is voor een collega of medewerker? Koop dan een cadeaubon voor dit item! Doe dit product cadeau

Deze module gaat in op wat de GGD inspectie van een professional verwacht.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven. De Meldcode helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling.

Module A: Werken met de Meldcode kindermishandeling is de eerste module in een reeks online modules van KinderWijs TV die pedagogisch professionals en organisaties helpt om samen kindermishandeling en huiselijk geweld in de kinderopvang op te sporen en aan te pakken.

Module A bevat de basiskennis die jaarlijks herhaald kan worden om de signalen, de stappen en je belangrijke rol als professional in de kinderopvang weer even naar boven te halen.
Module B richt zich op het versterken van professionals rond het signaleren, rapporteren en in gesprek gaan met ouders.
Jaarlijks lanceert KinderWijs TV een nieuw onderwerp passend bij de praktijk.

Leerdoelen:
Na het voltooien van deze module:

  • Begrijp je wat onder huiselijk geweld en kindermishandeling wordt verstaan.
  • Ben je bekend met de stappen van de Meldcode Kindermishandeling in de kinderopvang.
  • Begrijp je de werking van het afwegingskader en de meldnormen.
  • Kan je de stappen van de Meldcode toepassen in de praktijk.
  • Ben je je bewust van de aandachtspunten m.b.t. jouw taak binnen de Meldcode en het belang van goede samenwerking.
  • Weet je wat de GGD inspectie van jou als professional verwacht.
  • Weet je welke belangrijke rol de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van onderwijs heeft.
  • Weet je hoe je de aangereikte tools kan inzetten om goed te werken met de Meldcode.

Ook interessant

Menu