1. Home
  2. Leermodules
  3. Meldcode A: werken met de meldcode kindermishandeling

Meldcode A: werken met de meldcode kindermishandeling

Meldcode Kindermishandeling

Moeilijkheidsgraad:

De basis voor het werken met de Meldcode en klaar zijn voor de GGD inspectie.

24,95
Een licentie kan worden gekocht als een kortingsbon voor dit product voor iemand anders.
Categorieën: Leermodules, Meldcode kindermishandeling

Deze vernieuwde Meldcode A is de Update voor het jaar 2022.  De module is een volwaardige herhaling van het Werken met de Meldcode en gaat in op wat de GGD inspectie van een professional verwacht.

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven. De Meldcode helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling.

Module A: Werken met de Meldcode kindermishandeling is de eerste module in een reeks online modules van KinderWijs TV die pedagogisch professionals en organisaties helpt om samen kindermishandeling en huiselijk geweld in de kinderopvang op te sporen en aan te pakken.

Module A bevat de basiskennis die jaarlijks herhaalt kan worden om de signalen, de stappen en je belangrijke rol als professional in de kinderopvang weer even naar boven te halen.
Module B richt zich op het versterken van professionals rond het signaleren, rapporteren en in gesprek gaan met ouders.
Jaarlijks lanceert KinderWijs TV een nieuw onderwerp passend bij de praktijk.
> Echtscheiding en kinderopvang (2020).
> Weerbaarheid van kinderen versterken (2021).

Leerdoelen:
Na het doorlopen van deze module ben je bekend met:
– Wat onder huiselijk geweld en kindermishandeling wordt verstaan.
– Wat de Meldcode kindermishandeling is binnen de kinderopvang.
– De vijf stappen van de Meldcode kindermishandeling.
– De werking van het afwegingskader en de meldnormen in de Meldcode.
– Tips en aandachtspunten bij jouw taak binnen de Meldcode.
– Tips en aandachtspunten in de samenwerking met anderen.
– Belangrijke tools die helpen om goed te werken met de Meldcode.
– Wat de GGD inspectie van jou als professional verwacht.

Ook interessant

Menu