Het belang van de Meldcode Kindermishandeling

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem dat voorkomt in vele vormen: lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische verwaarlozing, seksueel misbruik een getuige van partnergeweld.

Ondanks de vele campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog.

De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. In dit blog lees je alles over het belang van de Meldcode Kindermishandeling.

De cijfers

In Nederland heeft 3% van alle kinderen te maken met kindermishandeling en huiselijk geweld. Op jaarbasis worden meer dan 119.000 kinderen mishandeld. Dat is gemiddeld 1 kind per klas.

Dus in de opvang zijn er ook kinderen aanwezig die hiermee te maken kunnen hebben. Professionals in de kinderopvang worden opgeleid om signalen te herkennen en er te zijn voor kinderen en hun ouders wanneer er zorgen zijn.

In de kinderopvang wordt de Meldcode Kindermishandeling en huishoudelijk geweld ingezet. We zetten graag alle ins en outs voor je op een rijtje.

Het doel van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is een stappenplan dat speciaal is gemaakt voor de sector kinderopvang en een aantal overige beroepsgroepen. Het stappenplan beschrijft op welke wijze er gehandeld moet worden bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit reikt van het signaleren en het delen van de zorgen met ouders tot aan het melden bij Veilig Thuis en het organiseren van hulp.

Ook al heet dit stappenplan ‘de meldcode’, het heeft een breder doel dan enkel het melden van de zorgen bij Veilig Thuis.  Het doel is om, door met elkaar in gesprek te blijven, bewustwording te creëren bij ouders rond zorgen over het welbevinden en de ontwikkeling van hun kind.

Het doorlopen van de stappen uit de meldcode doen de professionals met elkaar, met de ouders, met de aandachtsfunctionaris aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld en met Veilig Thuis.

Taken van de kinderopvang in samenwerking met ouders

Professionals in de kinderopvang hebben de taak om samen met ouders ervoor te zorgen dat het goed gaat met kinderen. Dat kinderen kunnen opgroeien in een liefdevolle, prettige en veilige omgeving thuis en in de opvang. De omgeving en de zorg draagt bij aan de voorspoedige ontwikkeling van de kinderen.

Professionals hebben dan ook een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Wanneer er zorgen zijn hierover zal de professional die direct met de ouder bespreken. Maar ook wanneer ouders zelf zorgen hebben over hun eigen kind of wellicht over een ander kind, dan kunnen ze hiervoor bij de professionals terecht.

Wat er gebeurt als er zorgen zijn om een kind

Wanneer er zorgen zijn om een kind, zal de professional altijd direct en als eerste daarmee naar de desbetreffende ouders toekomen. Het kan zijn dat er geen reden is tot zorg.

Het kan zijn dat er wel zorgen zijn en dat de professional samen met de ouders kan nadenken hoe de zorgen om het kind verminderd kunnen worden. Hierin heeft de kinderopvang samen met de ouders een gezamenlijk doel: namelijk het welbevinden en de veiligheid van het kind. Soms kunnen ouders hierbij een steuntje in de rug gebruiken.

Privacy

In de kinderopvang delen we geen persoonlijke informatie met anderen zonder toestemming van ouders. Echter hebben professionals in de kinderopvang een Meldrecht bij Veilig Thuis, wat inhoudt dat zij dienen te melden bij zorgen over acute en structurele onveiligheid van een kind en wanneer er geen uitzicht is op verbetering rond de zorgen.

Verbeterde Meldcode

De Meldcode is per 1-1-2019 aangepast. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Vanaf 1-1-2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode. Naar aanleiding van de behoefte in de sector heeft KNGO faciliteiten beschikbaar gesteld om professionals in de gastouderopvang blijvend op de hoogte te houden rondom het werken met de Meldcode.

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één teveel. Alhoewel kindermishandeling nog steeds een veelvoorkomend probleem is, kunnen professionals het verschil maken door het stappenplan van de meldcode te hanteren bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Contact

Wil je meer weten over het werken met de Meldcode? Heb je vragen over de modules of wil je direct aan de slag?

Neem dan even contact met ons op.

Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in
Deel deze blog
Wet- en regelgeving
Menu