Gratis online scholing voor kinderopvang met het STAP-budget

Vanaf maart 2022 kunnen professionals in de kinderopvang in aanmerking komen voor STAP-budget. Jaarlijks kan tot € 1.000 euro vergoedt worden voor een beroepsgerichte (bij)scholing. Het STAP-budget is een landelijke regeling en geldt voor iedere burger met een relatie tot de arbeidsmarkt. Er kan jaarlijks in 6 aanvraag-termijnen van 2 maanden aangevraagd worden. Hierbij geldt per termijn: op is op. Per jaar kan het STAP-budget ongeveer 200.000 keer toegekend worden. Hoe vaak het STAP-budget aangevraagd wordt en hoe snel het budget op is, is nog onduidelijk.

Het STAP-budget wordt uitgevoerd door het ministerie van SZW, UWV, DUO i.s.m. erkende opleiders. Alleen scholingsactiviteiten die in het STAP-portaal staan, komen in aanmerking voor het STAP-budget.

 

STAP-leerroutes bij KinderWijs TV

Speciaal voor het STAP-budget heeft KinderWijs TV diverse leerroutes beschikbaar. Deze leerroutes kun je geheel gratis volgen dankzij het STAP-budget.

De STAP-leerroutes bij KinderWijs TV:

1. Jaarprogramma Groeispurt
2. Opleiding tot KinderEmotiecoach
3. BabyWijs©: professionele babyopvang PLUS (CAO/IKK-erkend)
4. Branche-erkende bemiddelingsmedewerker PLUS

Voorbereid met het STAP-budget

Aan professionals in de kinderopvang dus de boodschap om je goed voor te bereiden. Wil je in 2022 gebruik maken van STAP-budget, zorg er dan voor dat je je tijdig verdiept in welke (bij)scholing je wilt volgen, wat er nodig is om je aanvraag te doen en hoe je te werk gaat wanneer je aanvraag niet meteen goedgekeurd wordt in het eerste aanvraagtijdvak, omdat het budget op is bijvoorbeeld.


STAP-budget regelen via het STAP-portaal

In het speciaal ingerichte STAP-portaal* kun je:
– het erkende opleidingsaanbod bekijken en een keuze maken.
– het STAP-budget aanvragen.
– bekijken of de aanvraag is goedgekeurd.
– het Bewijs van deelname uploaden.
– wijzigingen doorgeven.

Het STAP-aanmeldingsbewijs
Wanneer je een scholingskeuze hebt gemaakt kun je je inschrijven bij de erkende opleider. De opleider maakt een speciaal STAP-aanmeldingsbewijs en stuurt deze per email aan je toe. Zonder dit STAP-aanmeldingsbewijs kun je geen STAP-budget aanvragen.
Let erop dat de startdatum van de scholing minimaal 4 weken na je subsidieaanvraag en binnen 3 maanden na sluiting van het betreffende aanvraagtijdvak valt.

Vooraanmelding door de opleider
Opleiders die het jou extra gemakkelijk willen maken om je STAP-budget aan het vragen werken met “vooraanmelding”. Indien je je tijdig hebt ingeschreven voor een scholing kan de opleider jouw inschrijving “vooraanmelden” in het STAP-portaal. Alle gegevens van jouw inschrijving staan dan al ingevuld in het STAP-portaal. Je bent dan lekker snel klaar met je aanvraag.

Hoe verloopt het proces van aanvragen?

1. Kies je (bij)scholing
Je kunt je (bij)scholing kiezen in het STAP-portaal of op de website van een erkende opleider. Alleen opleidingen die in het STAP-portaal staan komen in aanmerking voor STAP-budget.

2. Inschrijven of aanmelden bij de opleider
Schrijf je in voor de (bij)scholing van jouw keuze bij de opleider.

3. Het STAP-aanmeldingsbewijs
De opleider maakt een speciaal STAP-aanmeldingsbewijs en stuurt deze per email aan je toe.

4. Aanvragen van het STAP-budget
Je vraagt zelf het STAP-budget aan in het STAP-portaal met je Digi-D. Bij de aanvraag voegt je het STAP-aanmeldingsbewijs toe.

5. Goedkeuring van het STAP-budget
Indien je aanvraag goedgekeurd wordt, dan zie je dat binnen enkele minuten in het STAP-portaal. De opleider ontvangt een signaal van de goedkeuring en stuurt een factuur naar STAP. Eventuele kosten boven € 1.000 euro worden aan jou gefactureerd.

6. Volgen van de scholing
Je kunt starten met je scholingsactiviteit. Zorg dat je binnen de gestelde termijn voldoet aan de minimale inspanningseisen van de opleider om de scholing succesvol af te ronden. Zo voorkom je het risico op terugbetaling van het STAP-budget.

7. Afronden van de scholing en verantwoording STAP-budget
De opleider moet altijd binnen 3 maanden na afronden van de scholing een Bewijs van deelname aanleveren. Hierop staat of de burger aan de gestelde inspanningsverplichting heeft voldaan, een certificaat of diploma behaald of minimaal 80% aanwezig is geweest.

Wil je meer weten?

Je zou ook geïnteresseerd kunnen zijn in
Deel deze blog
STAP-budget
Menu
GRATIS ONLINE BIJSCHOLING

WIL JE GRATIS ONLINE BIJSCHOLING?

Schrijf je alvast in voor diverse STAP-leerroutes en krijg een volledig door STAP-gefinancierde leerroute!
JA, ik wil meer weten 
close-link