1. Home
  2. Leermodules
  3. Meldcode A: werken met een afwegingskader

Meldcode A: werken met een afwegingskader

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor…
19,95
Een licentie kan worden gekocht als een kortingsbon voor dit product voor iemand anders.
Categorieën: Basisscholing gastouderopvang, Leermodules, Meldcode kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor veiligheid en de juiste hulp het verschil maakt in een kinderleven. De Meldcode helpt professionals in de kinderopvang bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van kindermishandeling.

In 2019 is de Meldcode aangepast. Melden bij Veilig Thuis is bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Maar wanneer is er sprake van “acute en structurele onveiligheid?” Om die vraag te kunnen beantwoorden is er een afwegingskader gemaakt speciaal voor de kinderopvang. Sinds 2019 zijn professionals in de kinderopvang verplicht om met het afwegingskader te kunnen werken in de verbeterde Meldcode.

Leerdoelen:
Na deze module ben je op de hoogte van:

  • De verandering in de stappen van de Meldcode Kindermishandeling.
  • Wat het afwegingskader is en waarom het wordt toegevoegd.
  • Hoe het afwegingskader werkt en heb je geoefend middels enkele praktijkcasussen.
  • Wie doet wat binnen de verbeterde Meldcode met het nieuwe afwegingskader.
  • Tips en aandachtspunten bij jouw taak binnen de Meldcode.
  • Tips en aandachtspunten in de samenwerking met je team en de Aandachtsfunctionaris.
  • Belangrijke tools die helpen om goed te werken met de verbeterde Meldcode.

Deze leermodule zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van de vernieuwing en verantwoordelijkheid in de Meldcode Kindermishandeling en maakt je scherp op jouw belangrijke taak als professional in de kinderopvang, zowel pedagogisch medewerkers kinderdagopvang als gastouders. De module bevat casussen van beide doelgroepen.

Vergelijkbare producten

Menu