VE & Interactievaardigheden

De manier waarop je contact (=interactie) hebt met baby’s, kinderen, maar ook met volwassenen zijn je interactievaardigheden. “Interactie” heb je non-verbaal via de signalen die je afgeeft zonder daar taal bij te gebruiken. En verbaal via taal, door WAT je zegt, maar ook HOE je iets zegt.

Bij Vroegschoolse Educatie (VE) streef je naar optimale taal- en talentontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Daarbij is de kwaliteit van het taalaanbod en de interactievaardigheden het van de professional een belangrijke pijler voor kwaliteit. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de kinderopvang gemeten door de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) en daarin zijn de interactievaardigheden een belangrijk onderdeel.

Om professionals goed bijgeschoold te houden op het aanbieden van taalrijk aanbod en VE en het toepassen van interactievaardigheden heeft KinderWijs TV diverse leermodules en specials die aan het up-to-date houden van die vaardigheden bijdragen.

‘Het is leuk om dingen niet te

weten, want dan kan je iets

nieuws leren’

Omdenken voor kinderen

Vraag een demo aan

Ervaar wat KinderWijs TV voor jou kan betekenen en vraag de GRATIS demo aan.

Menu