Het aanbod van KinderWijs TV

Interactief

Actueel

Passend

Erkend

Betaalbaar

Eigen tempo

STAP-budget subsidie

Jaarlijks kan een burger met een relatie tot de arbeidsmarkt (dus ook ZZP-ers) een budget van maximaal € 1.000,- aanvragen voor een beroepsgerichte (bij)scholing.  Er is jaarlijks € 200 miljoen…

VE & Interactievaardigheden

De manier waarop je contact (=interactie) hebt met baby’s, kinderen, maar ook met volwassenen zijn je interactievaardigheden. “Interactie” heb je non-verbaal via de signalen die je afgeeft zonder daar taal…

Meldcode kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer. Kinderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor…

Abonnementen voor organisaties

Dankzij KinderWijs TV is het organiseren van permanente educatie een stuk gemakkelijk geworden. Een eigen leerplatform om educatie uit te delen, te plannen en organiseren, te stimuleren en te monitoren.…

Specials

Specials zijn leuk, interessant, kort en bondig. Ze zijn er in allerlei onderwerpen en praktisch van opbouw. Specials zijn ook zeer geschikt en geliefd onder ouders. Een Special bevat geen…

Leermodules

De online leermodules van KinderWijs TV zijn anders dan de Specials. De leermodules zijn uitgebreider en bevatten echte leerdoelen. Leermodules bevatten een mix van interactieve leervormen om het onderwerp te…

BabyWijs©: professionele babyopvang

In het IKK akkoord is afgesproken dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Voor 1 januari 2025 hebben alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken deze…

Basisscholing gastouderopvang

Gastouderopvang is een unieke sector. Ouders kiezen bewust voor deze vorm van kinderopvang om de kleinschalige huiselijke sfeer. Eén vast gezicht voor de kinderen en korte lijnen om de afstemming…
Menu